Varagoo is a software group providing online english examination systems.
ورقو

آزمون ساز اینترنتی زبان انگلیسی
Online English Examination Tools

نظر شما چیست
نصب و راه اندازی اختصاصی سامانه ی ورقو برای موسسات  
صفحه اصلی

اگرچه سامانه ی ورقو یک سرویس اینترنتی عمومی است و از طریق عضو شدن قابل دسترسی است، ولی قابل نصب و بهره برداری اختصاصی در محیط هایی نظیر آموزشگاه ها، دانشگاه های مجازی و مدارس نیز می باشد.
 موسسات آموزشی به چند صورت می توانند از سامانه ی ورقو بعد از نصب و راه اندازی اختصاصی در محیط خود بهره مند شوند:
1- برگزاری آزمون گروهی با کمک رایانه در شبکه اینترنت یا شبکه داخلی (داخلی و فراگیر)
2-  ایجاد  فرصت تمرین در موضوعات آزمون برای زبان آموزان
3- برگزاری آزمون با اوراق چاپ شده
4- برخورداری از آزمون های استاندارد ورقو
سامانه ی ورقو مجموعه ای است که از بخش های متعدد تشکیل شده است و برای رسیدن به هدف نهایی که همان آزمون سازی است وجود همه ی آن ها به صورت یک پارچه لازم است:
- مدیریت بانک سوالات
- مدیریت اطلاعات پایه و پیکربندی
-  آزمون سازی و تولید ورقه
- مدیریت کاربران و فایل ها

 گروه توسعه ورقو آمادگی  کامل برای نصب و راه اندازی مجموعه فوق در شرایط مورد نظر مشتری را دارا بوده و همواره برای جلب رضایت مشتریان تلاش خواهد نمود.  برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.

برگزاری آزمون گروهی با کمک رایانه
برگزاری آزمون گروهی با کمک رایانه

برگزاری آزمون با اوراق چاپ شده
برگزاری آزمون با اوراق چاپ شده