Varagoo is a software group providing online english examination systems.
ورقو

آزمون ساز اینترنتی زبان انگلیسی
Online English Examination Tools

دانش زبان انگلیسی خود را با پرداختی اندک تقویت کنید
شارژ آزمون ساز  
صفحه اصلی

عضو گرامی، با شارژ آزمون ساز ورقو امکان بهره برداری از امکانات  با ارزش آن  فراهم می شود.
لازم به ذکر است که مبالغ به حساب معرفی شده از طرف مدیر گروه توسعه و مسئول سایت پرداخت می گردند.


test_session

شارژ آزمون ساز

شناسه کاربری(اجباری)

مبلغ شارژ


 

جدول نرخ ها

خودآزمایی عمومی با قابلیت تنظیم محتوا200 تومان
آزمون 3 مرحله ای برای تعیین سطح1000 تومان
آزمون شبیه سازی کنکور500 تومان
طراحی و تولید ورقه ی آزمون با قابلیت چاپ و ذخیره سازی200 تومان
آزمون آنلاین برنامه ریزی شده توسط موسسه برای دانشجویان200 تومان