Varagoo is an internet service providing online examinations.
ورقو

آزمون ساز اینترنتی
Online Examination Tools

آزمون ساز ورقو در مقیاس بزرگ

صفحه اصلی
کارکرد های مقیاس بزرگ ورقو

آیا ورقو فقط یک آزمون ساز ساده است؟

قابلیت های آزمون ساز ورقو در مقیاس بزرگ

lp ایجاد، اجرا و کنترل برنامه ی آزمون های یکپارچه نظیر آزمون های ترم

- هر برنامه ی زمانبندی شده چند آزمون تعریف شده را در خود جای می دهد.
- هر برنامه دارای رمز بوده و دانشجویان با اطلاع از آن اقدام به ورود و انجام آزمون های برنامه می کنند.
- عملکرد دقیق دانشجویان در زمان انجام آزمون ها همچون زمان ورود و زمان تحویل ورقه، محتوای ورقه انجام شده و نحوه ی پاسخگویی و شاخص آماری CWN قابل کنترل و بازبینی می باشند.
- سوابق آزمون های برگزار شده برای مراجعات بعدی همواره در سامانه محفوظ می مانند.

lp دریافت و چاپ گزارش تفصیلی عملکرد دانشجویان در حین اجرا و بعد از خاتمه ی برنامه

- در این گزارش به ازای هر آزمون از برنامه، ریز نمرات کلیه دانشجویان که در آزمون شرکت کرده اند و میانگین آن ها ارائه می گردد. در ضمن امکان دسترسی و بازبینی جزئیات دقیق پاسخ ها و نتایج آماری هر ورقه انجام شده برای ناظر وجود دارد.

lp رتبه بندی دانشجویان و صدور و چاپ کارنامه برای هر دانشجو

- لیست مرتب شده دانشجویان بر اساس معدل کل آنها ارائه می گردد. در ضمن امکان دسترسی و چاپ کارنامه ی نفیس و اختصاصی برای هر دانشجو (شامل مشخصات دانشجو، معدل کل، رتبه، ضریب و نمره ی دانشجو برای هر آزمون) نیز فراهم می باشد.

lp دریافت و چاپ گزارش نتایج آماری ارزشمند از اجرای برنامه

- در این گزارش اطلاعاتی نظیر میانگین نمرات اخذ شده و شاخص ارزشمند CWN برای هر آزمون و نیز آمار تفصیلی تعداد جواب هاب صحیح داده شده به هر سوال از آزمون های برنامه ارائه می گردد که می تواند برای برگزار کنندگان آزمون ها بسیار معنی دار باشد.
(شاخص CWN درصد جواب های درست، غلط و خالی را به ازای هر آزمون مشخص می کند)

آزمون های ورقو

در باره ما

همکاری با ما

تماس با ما

سوالات متداول

نرم افزار های مرتبط

شرایط و قوانین

تلگرام   تلگرام

اینستاگرام  اینستاگرام

فیسبوک  فیسبوک

توئیتر  توئیتر