Varagoo is a software group providing online english examination systems.
ورقو

آزمون ساز اینترنتی زبان انگلیسی
Online English Examination Tools

بانک سوالات گسترده
ایجاد حساب کاربری  
صفحه اصلی

ایجاد حساب کاربری و عضویت در سامانه فرصت های جدیدی را برای شما فراهم می آورد:
   lp طراحی و آنلاین سازی آزمون ها در اینترنت
   lp استفاده از لینک های طلایی آزمون
   lp بهره برداری از آزمون های استاندارد ورقو (خود آزمایی)
   lp تولید و چاپ ورقه ی آزمون دلخواه
تا در اختیار گرفتن پنل آزمون سازی اختصاصی و بهره مند شدن از امکانات ارزشمند سامانه فاصله  چندانی ندارید.


برای شرکت در مسابقه نیازی به ایجاد حساب کاربری نیست
ایجاد حساب کاربری

 ایجاد حساب کاربری