Varagoo is a software group providing online english examination systems.
ورقو

آزمون ساز اینترنتی زبان انگلیسی
Online English Examination Tools

از همین جا در آزمون شرکت می کنم
در باره ما
صفحه اصلی

سیامک کوشان
سیامک کوشان
(مدیر گروه نرم افزاری توسعه ایرانیان)

تخصص:

lp مهندسی نرم افزار از دانشگاه صنعتی شریف

تجربیات:

lp مدیریت پروژه های نرم افزاری
lp برنامه ریزی راهبردی سیستم ها
lp تحلیل،طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری
lp توسعه نرم افزار ها برای فضای ابری
lp مدیریت تضمین کیفیت نرم افزار
lp آموزش موضوعات درسی فناوری اوراکل

 cloud computing
 www.apexsys.ir