Varagoo is a software group providing online english examination systems.
ورقو

آزمون ساز اینترنتی زبان انگلیسی
Online English Examination Tools

همکاری با ما
صفحه اصلی

از شما مدرسان محترم برای همکاری دعوت می کنیم

مدیر سایت


آزمون ساز ورقو نرم افزاری توانمند و بسیار سودمند برای اجرای آزمون های چند گزینه ای زبان انگلیسی می باشد، ولی با این وجود بسیار کم هزینه است زیرا کلیه خدمات آن در بستر اینترنت ارائه می شود.
بسیار مایلم در صورت علاقه مندی شما کار مشترکی را در موضوعات ذیل تعریف و به اتفاق اجرا نمائیم.
موضوعات همکاری :
    lp معرفی آزمون ساز ورقو به جامعه ی مخاطبین
    lp تکمیل بانک سوالات آزمون ساز
    lp پیشنهاد شما

      سیامک کوشان  تلفن تماس 09126083853