Varagoo is a software group providing online english examination systems.
ورقو

آزمون ساز اینترنتی زبان انگلیسی
Online English Examination Tools

بانک سوالات گسترده
ورود به آزمون های موسسات 
صفحه اصلی

دانشجویان بدون نیاز به حساب کاربری می توانند وارد سامانه شده و در آزمون هایی که توسط موسسات آموزشی محل تحصیل شان برنامه ریزی شده و آنلاین شده شرکت نمایند.

ورود به آزمون داخلی
ورود به آزمون داخلی

برنامه ریزی و اجرای آزمون های فراگیر با سامانه قدرتمند ورقو براحتی امکانپذیر شده است. برای شرکت در آزمون های فراگیر  تنها باید  رمز آن را در فرم وارد و یا از لینک اختصاصی در مرورگر استفاده نمود.

ورود به آزمون فراگیر

ورود به آزمون فراگیر